cover image

Латински език

From Wikipedia, the free encyclopedia

Латинският език (lingua latīna, [ˈliŋɡwa laˈtiːna]) е древен италийски език. Писмената му система, латиницата, се развива на основата на етруската и гръцката азбуки, които от своя страна произлизат от финикийската.

Quick facts: Латински езикlingua latīna, Страна, Регион, Г...
Латински език
lingua latīna
/[laˈtiːna]/
СтранаВатикана
РегионЮжна Европа
Говорещи100
Писменостлатиница
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Италийски
..-Латино-фалиски
...→Латински
Официално положение
Официален вСвети престол
РегулаторПапска академия за латински език
Кодове
ISO 639-1la
ISO 639-2lat
ISO 639-3lat
Roman_Empire_map.svg
Най-голямото разпространение на латинския език съвпада приблизително с най-широките граници на Римската империя
Латински език в Общомедия
Close

Първоначално латинският се говори в Лациум, областта около град Рим.[1] С възхода на Римската република той се превръща в преобладаващия език, първоначално в Италия, а по-късно в цялата западна част на Римската империя. Простонародният латински се развива в съвременните романски езици, като италиански, португалски, испански, френски и румънски, а много думи с латински произход се използват и в други днешни езици, включително и в българския. Наред със старогръцкия, латинският език дава голяма част от терминологията в различни научни области, като богословие, биология, медицина и право.

При Късната република, около 75 година пр. Хр., старолатинският е стандартизиран в класическия латински език. Простонародният латински е разговорната форма, използвана по същото време и засвидетелствана в надписи и комедийни пиеси, като тези на Плавт и Теренций.[2] Късният език е книжовният език след III век, а средновековният латински се използва от IX век до Ренесанса, когато преминава в ренесансовия латински, а в началото на Новото време се развива новолатинският език. Латинският се използва като език на международното общуване, книжовността и науката до XVIII век, когато започва да бъде изместван от разговорните езици. Църковният латински и днес остава официалният език на Светия престол и на латинския обред на Католическата църква.

Макар днес латинският език да се смята за мъртъв, той продължава да се преподава в различни образователни институции по целия свят.[3][4]

Латинският е силно флективен език с три обособени рода, седем именни падежа, пет склонения, четири глаголни спрежения, четири основни глаголни форми, шест глаголни времена, три лица, три наклонения, два залога, два глаголни вида и две числа.