cover image

Agarosa

polisacàrid format per galactosa alfa i beta / From Wikipedia, the free encyclopedia

L'agarosa és un polisacàrid format per galactosa alfa i beta que s'extreu de les algues dels gèneres Gellidium i Gracillaria.

Quick facts: Substància química, Estructura química, Fórmu...
Test_tube_icon.svgAgarosa
Substància químicahomopolímer i polisacàrid Arbcom_ru_editing.svg
Estructura química
Fórmula químicaC₁₂H₁₈O₉ Arbcom_ru_editing.svg
Close
Gel_Agarosa.jpg
Gel d'agarosa sobre làmpada de llum ultraviolada.
1. Gerres de càrrega de la solució d'ADN.
2. Mostres d'ADN marcat radioactivament amb bromur d'etidi després d'una electroforesi (bandes rosa pàl·lid).
3. Gel/polímer solidificat d'agarosa.

És soluble en aigua a temperatures superiors als 65 °C, depenent del grau de substitucions hidroxietil de les seves cadenes laterals. Substitucions les quals, es poden modificar per provocar que la temperatura de gelificació variï entre els 17 i els 40 °C.

L'agarosa és un producte natural que forma una matriu inert i no tòxica que suposa una eina indispensable en gran quantitat de tècniques de biologia molecular, bioquímica i biologia cel·lular. El seu ús més estès és per construir gels que permetin separar molècules d'ADN mitjançant electroforesi, a més de ser utilitzada per a fixar molècules a la seva estructura com anticossos, antígens i enzims. Igualment s'utilitza per al cultiu cel·lular i microbiologia. Altres usos menys estesos són la utilització d'aquests gels com matrius en la reparació de teixits danyats.