Agricultura

conreu de formes de vida per a aliments, fibra, biocombustible i altres productes utilitzats per mantenir la vida / From Wikipedia, the free encyclopedia

L'agricultura, en un sentit ampli, és el conjunt de coneixements i d'activitats que tenen per objecte l'explotació del medi natural, per mitjà del conreu de certes plantes. També s'hi acostuma a incloure la producció forestal, encara que es faci l'aprofitament dels arbres silvestres. Però en un sentit estricte, el terme agricultura només es refereix al cultiu dels vegetals i exclou la ramaderia, tot i que sovint hi ha una explotació mixta d'animals i plantes. A partir del segle xix, els coneixements científics interdisciplinaris que comporta l'agricultura s'agrupen en l'agronomia.

Bales.jpg
Camps de conreu: ja s'ha acabat de segar, al centre unes bales de palla, al fons, el que pareixen edificis blancs són hivernacles
Tomb_of_Nakht_%282%29.jpg

A escala mundial, la majoria de la població activa es dedica a l'agricultura, en sentit ampli, però aquesta activitat només representa un 4% del producte interior brut del món.

La superfície mundial de terres cultivades l'any 2000 era de 1.500 milions d'hectàrees, que equival a l'11% de la terra emergida del món.[1]

Moliiavio.jpg
Molí per a treure aigua, al Pla de Sant Jordi (Mallorca), actualment en desús
Cases.jpg
Cases de conreu, i molins per a treure aigua per regar
Maquinaconreu.jpg
Màquina de conrear enmig d'un camp