cover image

L'aigua (variants dialectals no normatives: aiga[lower-alpha 1],[1] aigo[lower-alpha 2],[2] àuia[lower-alpha 3])[3] és un compost químic transparent, inodor, insípid, químicament format per hidrogen i oxigen, de fórmula química , els quals noms sistemàtics són òxid de dihidrogen i oxidà. És el constituent majoritari de la pluja, els mars, els llacs, els rius… L'aigua té una elevada capacitat per a dissoldre substàncies i rarament es troba com a substància pura sinó essent part d'alguna mescla. A la natura tota l'aigua es troba barrejada amb altres substàncies (sals minerals, gasos, partícules en suspensió,…). L'aigua pura es pot obtenir en el laboratori mitjançant processos de purificació, com ara la destil·lació.

Quick facts: Substància química, Massa molecular, Trobat e...
Aigua

Substància químicacompost químic i classe d'entitat química
Massa molecular18,015268 Da
Trobat en el tàxon
Estructura química
Fórmula químicaH₂O
SMILES canònic
Identificador InChIModel 3D
Propietat
Densitat0,983854 g/cm³ (a −30 °C, líquid)
0,993547 g/cm³ (a −20 °C, líquid)
0,998117 g/cm³ (a −10 °C, líquid)
0,9998395 g/cm³ (a 0 °C, líquid)
0,999972 g/cm³ (a 4 °C, líquid)
0,99996 g/cm³ (a 5 °C, líquid)
0,9997026 g/cm³ (a 10 °C, líquid)
0,9991026 g/cm³ (a 15 °C, líquid)
0,9982071 g/cm³ (a 20 °C, líquid)
0,9977735 g/cm³ (a 22 °C, líquid)
0,9970479 g/cm³ (a 25 °C, líquid)
0,9956502 g/cm³ (a 30 °C, líquid)
0,99403 g/cm³ (a 35 °C, líquid)
0,99221 g/cm³ (a 40 °C, líquid)
0,99022 g/cm³ (a 45 °C, líquid)
0,98804 g/cm³ (a 50 °C, líquid)
0,9857 g/cm³ (a 55 °C, líquid)
0,98321 g/cm³ (a 60 °C, líquid)
0,98056 g/cm³ (a 65 °C, líquid)
0,97778 g/cm³ (a 70 °C, líquid)
0,97486 g/cm³ (a 75 °C, líquid)
0,9718 g/cm³ (a 80 °C, líquid)
0,96862 g/cm³ (a 85 °C, líquid)
0,96531 g/cm³ (a 90 °C, líquid)
0,96189 g/cm³ (a 95 °C, líquid)
0,95835 g/cm³ (a 100 °C, líquid)
Velocitat del so1.497 m/s (25 °C, líquid)
473 m/s (100 °C, gas)
3.000 m/s (, sòlid)
Viscositat cinemàtica0,01012 cm²/s i 0 m²/s
Viscositat dinàmica1,7911 mPa s (a 0,01 °C, 1 atm, líquid)
1,0016 mPa s (a 20 °C, 1 atm, líquid)
0,89002 mPa s (a 25 °C, 1 atm, líquid)
Índex de refracció1,3945 (a 0 °C, 226,5 nm)
1,33432 (a 0 °C, 589 nm)
1,32612 (a 0 °C, 1.013,98 nm)
1,39336 (a 20 °C, 226,5 nm)
1,33298 (a 20 °C, 589 nm)
1,32524 (a 20 °C, 1.013,98 nm)
Conductivitat tèrmica0,56 W/(m K)
Punt de fusió0,002519 °C (a 101,325 kPa)
0 °C (a 101,325 kPa)
Punt d'ebullició99,9839 °C (a 101,325 kPa)
99,9743 °C (a 101,325 kPa)
Punt de descomposició2.200 °C
3.000 °C
Entropia molar estàndard69,9 J/(mol K) i 188,8 J/(mol K)
Entalpia estàndard de formació−241.818 J/mol i −285.830 J/mol
Entalpia de vaporització40,656 kJ/mol i 9,717 kcal/mol
Capacitat calorífica4.184 J/(kg K), 2.110 J/(kg K), 1.640 J/(kg K) i 4.216 J/(kg K)
Perill
Dosi letal mediana90 g/kg (rata, via oral)
Regulació europea de productes químics (cap valor)
NFPA 704: Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response ()
Altres
viscositat, inodor, sense sabor, capacitat tèrmica, amfòter, color, humitat i duresa
Close
Gota d'aigua

L'aigua és una substància amb una estructura química peculiar. A la molècula d'aigua l'àtom d'oxigen està unit a cadascun dels dos àtoms d'hidrogen mitjançant un enllaç covalent simple. La disposició a l'espai dels dos àtoms d'hidrogen respecte de l'àtom central d'oxigen permet la formació d'enllaços intermoleculars entre àtoms d'O i d'H de molècules diferents (enllaços d'hidrogen). Això afecta les propietats físiques de l'aigua, sobretot les temperatures de fusió i ebullició, que són relativament altes comparades amb substàncies químiques de pes molecular similar com per exemple el metà, l'amoníac, l'età, la seva capacitat de dissoldre substàncies polars, i la corba densitat temperatura alterada (per això el gel flota sobre l'aigua líquida).

Com totes les substàncies, l'aigua pot canviar d'estat. Comunament hom diu aigua per a referir-se a l'aigua en estat líquid, gel o glaç per a l'aigua en estat sòlid, i vapor per a l'aigua en estat gasós. La temperatura de fusió de l'aigua, a una pressió de 1013 hPa, és de 0 °C, i la d'ebullició de 100 °C (a la mateixa pressió)

Oops something went wrong: