Un axió és una partícula elemental hipotètica postulada a la teoria de Peccei–Quinn el 1977 per a resoldre el problema CP fort en cromodinàmica quàntica (QCD). Si els axions existissin i tinguessin una massa baixa dins un rang específic, podrien ser un component de la matèria fosca freda.

Quick facts: Classificació, Estadística, Interaccions, Teo...
Axió
Classificacióreal neutral particle (en) , partícula hipotètica, partícula elemental i bosó
EstadísticaHipotètica
InteraccionsGravetat, Electromagnètica
Teorització1977, Peccei i Quinn
Massa10−6 to 1 eV/c²
Càrrega elèctrica0
Espín0
Supercompanyaaxí
Close

El nom de la partícula es deu a Frank Wilczek, que l'anomenà a partir d'una marca de detergent, ja que va considerar que el problema que "embrutava" la cromodinàmica quàntica quedava «netejat».[1]

Oops something went wrong: