cover image

Barri

subdivisió d'una ciutat o poble / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un barri és tota subdivisió amb identitat pròpia d'una ciutat, vila o poble.[1] El seu origen pot ser una decisió administrativa (podent equivaler o no a un districte), una parròquia, una iniciativa urbanística (per exemple el conjunt d'edificis que una empresa construeix per als obrers d'una de les seves fàbriques), factors històrics o, simplement, el sentit comú de pertinença dels seus habitants basat en la proximitat o història, moltes vegades reforçat per l'antagonisme amb el barri veí.

Festes de barri

Als Països Catalans sovint la identitat del barri, a banda de factors històrics, de comerç o altres, ve reforçada per les festes de barri i per l'acció de les associacions de veïns que el dinamitzen. N'és cas paradigmàtic el de Gràcia, a Barcelona, però hi ha molts altres llocs on el paper dels ajuntaments ha restat subjecte a subvencionar el que el veïnat ha organitzat. El paper d'aquestes associacions i entitats sovint ha permès teixir veritables xarxes de suport i donar resposta a les necessitats sorgides de temes urbanístics, d'envelliment de la població, etc.