Batxillerat

nivell a Espanya / From Wikipedia, the free encyclopedia

El batxillerat és l'etapa del sistema educatiu d'Espanya que s'inicia en acabar l'educació secundària (ESO). És una etapa no obligatòria destinada en principi a alumnes d'entre 16 i 18 anys. Consta de dos cursos acadèmics, 1r i 2n de Batxillerat.

Sistema educatiu espanyol
Règim general
Educació infantil
 • P3
 • P4
 • P5
Educació primària
 • 1r curs
 • 2n curs
 • 3r curs
 • 4t curs
 • 5è curs
 • 6è curs
Educació secundària
 • 1r curs
 • 2n curs
 • 3r curs
 • 4t curs
Batxillerat
 • 1r curs
 • 2n curs

Formació Professional (grau mitjà)

Educació terciària
Educació terciària (Bolonya)
Règim especial
Ensenyaments d'esports
Ensenyaments d'idiomes
Ensenyaments artístics

Pot ser cursat en diferents modalitats a elecció de l'alumne. De la modalitat escollida depèn, entre altres coses, el tipus de via que pot ésser escollida si es volen fer les PAU. Des del curs 2008-2009, s'han produït modificacions en el Batxillerat. Ara és agrupat en tres modalitats:

 • Humanitats i Ciències Socials
 • Ciències i Tecnologia
 • Arts

Normalment facilita l'entrada a la universitat o a cicles formatius de grau superior, però també permeten la incorporació directa al món laboral. En acabar els estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament rebran el títol de Batxiller.[1]

Normalment a tots els centres de Catalunya, es fa un treball de recerca (TDR o TR), un treball d'investigació que es fa entre 1r i 2n. És imprescindible aprovar-lo per rebre el títol.