cover image

Bicameralitat

From Wikipedia, the free encyclopedia

La Bicameralitat és la pràctica de tenir dues cambres legislatives. En aquest sentit, un parlament bicameral és un parlament o congrés que posseeix dues cambres: una Cambra baixa, generalment denominada "Assemblea Nacional", "Parlament", "Cambra de Diputats", etc., i una Cambra alta, habitualment anomenada Senat.

  Estats amb poder legislatiu bicameral.
  Estats amb poder legislatiu monocameral.
  Estats monocamerals amb òrgan consultiu.
  Sense cambra legislativa.