cover image

Biografia

relat de la vida d'una persona escrita per una altra persona / From Wikipedia, the free encyclopedia

Una biografia és un gènere de la literatura (o d'altres mitjans, com el cinema) que consisteix en la narració de la vida d'algun personatge, escollit generalment per la seva activitat o el seu ressò públics. Generalment, s'utilitza el terme biografia per a narracions sobre personatges no ficticis. Una biografia escrita pel mateix personatge és una autobiografia.[1] La paraula prové del grec βίος, bios (vida) i γράφω, grapho (escriure).

Una biografia és més que una col·lecció de dades (naixement, educació, treball, etc.) o un curriculum vitae. Normalment, també tracta de les emocions i sentiments de la persona respecte a les experiències de la seva vida.

Les biografies més antigues que es coneixen són les produïdes pels escribes de l'antiguitat: Antic Egipte, Mesopotàmia, diverses biografies de l'Antic Testament i, més endavant, les biografies de la Grècia Antiga i els evangelis, que narraven la vida de Jesús de Natzaret. En general, el rigor històric d'aquestes hagiografies és força baix. Durant l'edat mitjana, els principals escriptors de biografies són els monjos, que escriuen sobretot sobre personatges religiosos. És al segle xvii que es comencen a escriure biografies modernes sobre personatges notables. Avui en dia, és un gènere molt popular, tant en literatura com en cinema.