Bola de gluons

From Wikipedia, the free encyclopedia

En la física de partícules, una bola de gluons és una partícula hipotètica composta. Està formada per gluons sense quarks de valència. Aquest estat és possible perquè els gluons porten una càrrega de color i la força nuclear forta. Les boles de gluons són extremadament difícils d'identificar en acceleradors de partícules perquè se superposen quànticament amb mesons normals.

Quick facts: Classificació, Composició...
Bola de gluons
Classificaciómesó exòtic i bosó
Composiciógluó
Close

Càlculs teòrics mostren que les boles de gluons haurien d'existir en ventalls d'energia accessibles amb la tecnologia actual de col·lisionadors. D'acord amb la teoria del model estàndard, en març de 2021 la col·laboració TOTEM a l'LHC junt amb Fermilab va anunciar el descobriment d'una bola de gluons.[1][2]