El bosó E(38) o bosó E38 és una partícula amb una massa d'aproximadament 38 MeV/c² l'existència de la qual va ser anunciada per ser verificada l'agost del 2012 a l'accelerador de Dubna. El descobriment té una significació de sigma 5.[1]

Quick facts: Classificació, Composició, Estadística, Símbo...
Bosó E(38)
Classificacióbosó i partícula subatòmica
ComposicióPartícula elemental
EstadísticaBosònica
SímbolE38
Massauns 38 MeV/c²
Desintegració en2 fotons
Càrrega elèctrica0
Espín?
Close

Aquesta nova partícula no és i no s'ha de confondre amb el bosó de Higgs trobat al CERN, que és una partícula amb una massa en un rang entre els 125 i 127 GeV/c²).

Amb una massa d'uns 38 MeV/c² el bosó E(38) és la partícula nuclear més lleugera coneguda. És uns 3,5 cops més lleuger que el pió neutral, que, fins aquesta, era la partícula nuclear més lleugera, i uns 25 cops més lleugera que un protó.

El bosó E(38) va ser esmentat per primera vegada el febrer del 2011.[2] Es va fer públic un senyal molt clar de la seva existència el febrer del 2012.[3]

Tanmateix, avui en dia, la seva existència és encara sota debat.[4]

Oops something went wrong: