cover image

En física de partícules, un bosó de gauge o bosó intermediari és una partícula (de fet, un bosó) que actua com a portadora d'una interacció fonamental de la natura. Més específicament, la interacció entre les partícules elementals està descrita per les teories de camps de gauge i s'exerceix mitjançant l'intercanvi de bosons de gauge entre si, usualment com a partícules virtuals.

Quick facts: Classificació, Interaccions, Supercompanya...
Bosó de gauge
Classificacióbosó elemental i Partícula mediadora
Interaccionsgravetat, força nuclear forta, força nuclear feble i força electromagnètica
Supercompanyagaugí
Close

Oops something went wrong: