Cantant

persona que canta / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un cantant, cantaire o cantador és una persona que interpreta la part vocal d'una peça musical; aquesta denominació s'aplica especialment als solistes d'òpera i als cantants pop. En altres casos s'empren sobretot les denominacions de cantaire i de cantor.

Els cantants clàssics han de dominar una sèrie de tècniques, ja que el so de la seva veu, normalment, arriba a l'auditori sense ús de micròfon, amplificador, ni altaveu, cosa que no es dona en el cas dels cantants pop. En les obres líriques els cantants no han de ser només bons músics i dominar l'art del cant, sinó que també han de ser bons actors.