Circumscripció electoral

From Wikipedia, the free encyclopedia

Una circumscripció o districte electoral en unes eleccions o un sistema electoral és el conjunt d'electors, agrupats en una base territorial, a partir del vot dels quals es procedeix a la distribució d'escons.

Les circumscripcions no són sempre homogènies: