Club

From Wikipedia, the free encyclopedia

Un club és una agrupació de persones lliurement associades, o societat, que reuneix un nombre variable d'individus (membres o socis) que coincideixen en els seus gustos i opinions artístiques, literàries, polítiques, filantròpiques, esportives, etc., o simplement en els seus desitjos de relació social.

Els objectius i activitats dels clubs són molt diversos i depenen del motiu pel qual les persones s'hagin associat: realització d'activitats esportives, intercanvis d'idees, debats culturals, organització d'activitats a favor de tercers, activitats formatives i informatives en benefici propi, etc.

Una característica comuna per a quasi tots els clubs és l'absència d'ànim de lucre de les activitats desenvolupades. Poden realitzar, a més de les activitats pròpies de les seves finalitats, altres activitats que podrien ser considerades com empresarials, amb el benentès que el benefici d'aquestes activitats sigui aplicat a la continuïtat del club.

Probablement siguin els clubs esportius els més coneguts, i, en especial, els clubs de futbol i els clubs nàutics. Al nord d'Espanya els clubs gastronòmics, també anomenats "societats gastronòmiques", gaudeixen de gran prestigi.