Codi

From Wikipedia, the free encyclopedia

En la comunicació, un codi és una norma per a convertir un fragment d'informació (per exemple una lletra, paraula o frase) a una altra forma de representació, no necessàriament del mateix tipus.

Disambig_grey.svg Per a altres significats, vegeu «Codi (desambiguació)».
SOS.svg
SOS en codi Morse, el codi usat per a demanar ajuda

El procés de codificació, permet convertir la informació origen en unes dades codificades, que s'emmagatzemen o s'envien a un receptor. El procés invers és el de descodificació, on es converteix aquests codis en informació interpretable per al destinatari. Un codec (de codificació/descodificació) és la implementació d'aquesta norma (o algorisme) per a codificar i descodificar, i pot incloure a més la compressió de les dades.

Un codi a més pot incloure mecanismes per a ocultar la informació que conté, de manera que només els destinataris que sàpiguen com descodificar-lo, seran capaces de reconstruir la informació original. Per exemple usant eines de criptografia.