Colors HTML

sistema de colors RGB amb vista a fer-los servir en les pàgines HTML / From Wikipedia, the free encyclopedia

En aquest article es descriuen els fonaments del sistema de colors RGB amb vista a fer-los servir en les pàgines HTML.