Construcció amb regle i compàs

From Wikipedia, the free encyclopedia

La construcció amb regle i compàs correspon a la construcció de longituds i angles emprant només un regle i un compàs.

HexagonConstructionAni.gif
Creació d'un hexàgon regular amb regle i compàs
Pentagon_construct.gif
Construcció d'un pentàgon regular

Es considera el regle de longitud infinita (amb només un extrem) i que no conté cap marca. A més a més, en relació al compàs, es considera que no es pot emprar per traslladar distàncies. Com si en separar-lo del paper es tanqués de sobte perdent la distància marcada.