Corba

idealització matemàtica de la traça deixada per un punt en moviment / From Wikipedia, the free encyclopedia