Una dada és una representació simbòlica (numèrica, alfabètica, etc.) d'una entitat. La dada no té valor semàntic (sentit) en si mateix, però convenientment tractada (processada) es pot emprar en la realització de càlculs o presa de decisions. És d'ocupació molt comuna en l'àmbit informàtic.

Per a dades en informàtica, vegeu Dades (informàtica). Per a altres usos, vegeu Data (desambiguació)
«Dada» redirigeix aquí. Si cerqueu l'artista botswanesa, vegeu «Coex'ae Qgam».

En programació una dada és l'expressió general que descriu les característiques de les entitats sobre les quals opera un algorisme.

En estadística les dades són valors de les variables qualitatives o quantitatives, que pertanyent a un conjunt d'objectes. Exemples d'objectes són persones, mostres biològiques o les visites als serveis d'urgències (cada visita d'un malalt és una objecte).