cover image

Drassana

Instal·lació per a la construcció i reparació de vaixells / From Wikipedia, the free encyclopedia

Una drassana (sovint també en plural, drassanes) és una instal·lació on es construeixen i reparen vaixells. Les drassanes han evolucionat al llarg del temps, des de la seva forma més bàsica, una petita zona d'una platja on es buiden i s'uneixen els troncs per fer petites barques, fins a les drassanes industrials modernes, on es construeixen transatlàntics i superpetroliers.

Drassanes_de_Barcelona.jpg
Drassanes Reials de Barcelona