Dret penal

From Wikipedia, the free encyclopedia

El dret penal és la branca del dret públic que regula la potestat correctiva (ius puniendi) de l'Estat. El dret penal és el conjunt de normes jurídiques que associen al delicte, com a pressupòsit, penes i/o mesures de seguretat, com a conseqüència jurídica. El Dret Penal és un conjunt de normes que regulen els tres pilars del degut procés, amb l'única finalitat de l'aplicació de les lleis de fons, o dret substancial.

Quan es parla de dret penal s'utilitza el terme amb diferents significats, d'acord amb el que es vulgui fer referència; de tal manera, es pot parlar manera preliminar d'un Dret penal substantiu i, d'altra banda, del Dret penal adjectiu o processal penal.

El primer d'ells està constituït pel que generalment es coneix com a codi penal o lleis penals de fons, que són les normes promulgades per l'Estat, que estableixen els delictes i les penes, mentre que el dret processal penal és el conjunt de normes destinades a establir la manera d'aplicació de les mateixes.

El dret penal vigent a l'Estat espanyol està recollit al Codi Penal i a altres lleis penals especials. El Codi Penal vigent, que constitueix la part fonamental de la legislació penal espanyola, va ser promulgat el 23 de novembre de 1995, i va substituir l'anterior codi, que datava de l'any 1944.