Edulcorant

substància afegida als aliments per donar gust dolç / From Wikipedia, the free encyclopedia

Es coneix com edulcorant a la substància que proporciona a un aliment un gust dolç.[1] A part de la sacarosa (el sucre comú), són d'ús corrent edulcorants com la sacarina, l'aspartam, el ciclamat, la taumatina, etc., tot i que la seva naturalesa química no té res a veure amb els sucres naturals.[2] és a dir, que serveix per dotar de sabor dolç un aliment o producte que d'una altra forma té sabor amarg o desagradable.[3] Dins dels edulcorants trobem els d'alt valor calòric, i els de baix valor calòric, que es fan servir com a substituts del sucre. En tots dos tipus trobem edulcorants naturals i artificials. Però la majoria dels baixos edulcorants en calories són d'origen artificial. Una classe important de substituts del sucre són coneguts com a edulcorants d'alta intensitat. Aquests tenen una dolçor diverses vegades superior a la del sucre comú de taula. És a dir, posseeixen un major poder edulcorant.

En poques paraules, és la capacitat duna substància per causar sensació de dolçor. Aquesta es mesura subjectivament prenent com a base de comparació o referència a la sacarosa, en una solució de 30g de sacarosa per litre de solució a 20 °C, a la qual es dóna un valor arbitrari de 1 o de 100. Per exemple, en prendre com a referència el valor arbitrari de 100, el poder edulcorant del sucre és 100 ja que aquest és 100% sacarosa. A causa d'això es requereix molta menor quantitat d'edulcorant per poder assolir la dolçor esperada, i la contribució d'energia és sovint insignificant. La sensació de dolçor causada per aquests components és de vegades notablement diferent de la sacarosa, de manera que freqüentment aquests són usats amb barreges complexes que aconsegueixen una sensació de dolçor més natural.[1]