Electró-volt

unitat d'energia / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un electró-volt (símbol: eV) —de vegades electronvolt, que també és correcte[1]— és la quantitat d'energia adquirida per un electró lliure en travessar un camp electroestàtic amb una diferència de potencial d'un volt. És una unitat d'energia.

1 eV = 1.602176462 × 10-19 J
Quick facts: Tipus, Unitat de, Epònim, Conversions d'unita...
Noun_project_1842_flipped.svgElectró-volt
Tipusunitat d'energia, Unitats que no formen part del SI però s'hi mencionen, unitat derivada en UCUM, unitat de massa i constant física Arbcom_ru_editing.svg
Unitat deenergia Arbcom_ru_editing.svg
Epònimelectró Arbcom_ru_editing.svg
Conversions d'unitats
A unitats del SI0 J Arbcom_ru_editing.svg
Close

No és una unitat del Sistema Internacional d'Unitats, però està acceptada per ser utilitzada amb unitats del SI.

Com que l'electró-volt és una quantitat molt petita, sovint s'utilitzen els seus múltiples que són:

  • El quiloelectró-volt: 1 keV = 103 eV
  • El megaelectró-volt: 1 MeV = 10⁶ eV
  • El gigaelectró-volt: 1 GeV = 109 eV
  • El teraelectró-volt: 1 TeV = 1012 eV