Element absorbent

tipus d'element d'un magma / From Wikipedia, the free encyclopedia

En àlgebra, un element absorbent és un tipus especial d'element d'un conjunt respecte d'una operació binària definida en el mateix.

El resultat de combinar un element absorbent amb qualsevol altre element del conjunt, és el mateix element absorbent.

En teoria de semigrup l'element absorbent s'anomena element zero,[1][2] perquè no hi ha risc de confusió amb altres nocions de zero. En aquest article les dues nocions són sinònims. Un element absorbent pot ser anomenat element anihilador.