Element invertible

From Wikipedia, the free encyclopedia

En matemàtiques, un element invertible d'un conjunt amb una llei de composició interna és aquell del qual es pot obtenir un element invers per aquesta llei. Si la llei és associativa, els elements invertibles del conjunt tenen cadascun un únic invers.

En teoria d'anells, els elements invertibles per la segona llei de composició interna (o producte) d'un anell s'acostumen a anomenar unitats.

Si tenim un anell amb element neutre (A, +, ⋅, 0, 1), es denota A* el conjunt de les unitats, que és un grup amb la multiplicació i s'anomena grup de les unitats.

Generalment es defineix un cos com un anell amb element neutre multiplicatiu (A, +, ⋅, 0, 1) tal que tot element no nul és unitat, és a dir, tal que A* = A ∖ {0}. Alguns autors, però, ho anomenen anell de divisió i prefereixen reservar el terme cos per aquells casos on, a més a més, el producte és commutatiu.