Un esferoide o el·lipsoide de revolució és un cos obtingut per la revolució d'una el·lipse sobre un dels seus eixos principals. Existeixen tres tipus d'esferoides:

  • Si l'el·lipse ha revolucionat sobre el seu eix major, la superfície és un esferoide prolat (similar a la forma de la pilota de rugbi).
  • Si l'el·lipse ha revolucionat sobre el seu eix menor, la superfície és un esferoide oblat (similar a la forma del planeta Terra).
  • Si l'el·lipse que revoluciona és un cercle, la superfície és una esfera (completament simètrica).
Esferoide oblat
Esferoide prolat

Per altra banda, un esferoide també pot ser caracteritzat com un el·lipsoide que té dos semieixos equatorials iguals] (i.e., ax = ay = a), com es representa en l'equació: