Espessidor

From Wikipedia, the free encyclopedia

Els agents espessidors o, simplement, espessidors són substàncies que, afegides a una mescla aquosa, incrementen la seva viscositat sense modificar substancialment les seves altres propietats, com el gust. Proporcionen cos, incrementen l'estabilitat, i milloren la suspensió química dels ingredients afegits. Els espessidors sovint són usats com additiu alimentari i en cosmètics i la higiene personal. Alguns espessidors són agents gelificant que formen un gel. Els agents són materials usats per estabilitzar solucions líquides, emulsions, i suspensions químiques. Es dissolen en la fase líquida com una mescla col·loidal que forma una estructura interna feblement cohesiva.