Evangeli

From Wikipedia, the free encyclopedia

Els evangelis constitueixen, per al cristianisme, el nucli primigeni i fonamental d'aquesta fe.[1] Es tracta d'escrits que recullen la tradició oral dels inicis del cristianisme i que narren la vida i el missatge de Jesús de Natzaret, anomenat pels cristians Jesucrist. Durant els primers segles del cristianisme se'n varen escriure diverses versions, i es coneix una quarantena d'evangelis, però només quatre foren retinguts com a canònics: els evangelis dits de Mateu, de Marc, de Lluc i de Joan; a la resta se'ls anomena apòcrifs. Actualment el terme s'empra sovint per a remarcar el que és essencial en el missatge cristià en relació amb el que hi ha estat afegit amb el pas del temps.[1]

P52_recto.jpg
'Papir 52', el manuscrit més antic conegut del Nou Testament