S'anomena fase al moment o punt en què dues senyals es troben en un instant determinat, l'una respecte a l'altra. La fase de l'ona expressa la posició relativa del pic, node o vall d'una ona respecte a l'altra ona.

La fase és representada per la lletra grega fi (φ) i pot mesurar-se com un temps, una distància, o un angle (en graus). Quan aquesta distància, temps o angle és zero, es diu que les ones estan en fase.

Quan les ones no estan en fase, es diu que estan desfasades. És el que es coneix com a desfasament. Aquest desfasament pot distorsionar un so o anul·lar-lo (interferència destructiva).

Oops something went wrong: