cover image

Federació

estat constituït per una unió d'estats o territoris parcialment autònoms, units per un govern central (federal) que exerceix directament sobre ells el seu poder sobirà. / From Wikipedia, the free encyclopedia

Una federació (del llatí fœdus, "pacte"),[1] sovint també anomenat estat federal, és una unió d'un nombre específic d'estats o regions parcialment autònomes unides per un govern central ("federal"). En una federació, l'estatus d'autonomia dels estats o regions que la constitueixen, normalment és reconegut constitucionalment i no pot ser alterat per una decisió unilateral del govern central. Les federacions es conformen usualment per acord entre els estats i/o regions sobiranes, encara que no sempre gaudeixen del dret a la secessió de manera unilateral.

Map_of_federal_states.svg
Mapa que mostra els estats federats

Atès que una federació combina un govern compartit i autonomia per a les unitats constituents, que mantenen la seva identitat i distinció, cada cop més nacions han arribat a veure alguna forma de federalisme com la institució més propera a la realitat multinacional del món contemporani.[2] Els membres constituents d'un Estat federal o Federació es coneixen genèricament com a estats federats.