En física, les forces fonamentals o interaccions fonamentals[1] són el mecanisme mitjançant el qual les partícules interaccionen entre si, i aquestes interaccions no poden ser explicades d'altra manera.[2]

Hi ha quatre forces fonamentals que són les responsables de tots els fenòmens físics observats a l'univers:[3]

En física clàssica, les lleis de la gravitació i de l'electromagnetisme són considerades com a axiomes, però en la teoria quàntica de camps aquestes forces són descrites a partir de l'intercanvi de bosons virtuals. El model estàndard de física de partícules descriu les interaccions fortes, febles i electromagnètiques, però encara no hi ha una teoria quàntica de la gravitació.

La grandària de les forces fonamentals és molt diferent segons el cas (vegeu el quadre de sota), però si l'energia cinètica de les partícules augmenta s'aproximen. Es considera que les quatre forces fonamentals tenien la mateixa magnitud a l'entorn de les altíssimes energies que hi havia just després del big bang.

InteraccióTeoria actualMediadorsForça relativa¹Comportament a llarga distànciaRang (m)
FortaCromodinàmica quàntica
(CDQ)
gluons1038
10-15
ElectromagnetismeElectrodinàmica quàntica
(QED)
fotons1036infinit
FebleTeoria electrofeblebosons W i Z102510-18
GravitacióRelativitat general
(RG)
gravitons1infinit