El fotí és una partícula elemental hipotètica, predita per les teories de supersimetria, que seria una supercompanya del fotó, amb nombre leptònic 0, nombre bariònic 0 i espín 1/2 (fermió), i de massa no nul·la. Junt amb el zetí i el higgsí, altres partícules supersimètriques hipotètiques companyes del bosó Z i del bosó de Higgs, és un gaugí i un dels constituents del neutralí.

Quick facts: Classificació, Composició, Estadística, Inter...
Fotí
Classificaciógaugí
ComposicióPartícula elemental
EstadísticaGaugina
InteraccionsGravitatòria
EstatHipotètica
MassaNo nul·la
Càrrega elèctrica0
Espín1/2
Nombre leptònic0
Nombre bariònic0
SupercompanyaFotó
Close

El fotí podria ser descobert amb l'accelerador de partícules LHC del CERN, actualment en funcionament.

Oops something went wrong: