Un fotó magnètic en física, és una partícula hipotètica. És una mescla d'estats de C-paritat senars i parells i, a diferència dels fotons no s'acobla als leptons. El fotó magnètic fou predit el 1966 pel premi Nobel Abdus Salam.[1] per algunes extensions de l'electromagnetisme que inclouen els monopols magnètics. No hi ha proves experimentals de l'existència d'aquesta partícula,[2][3] i algunes versions han estat descartades per experiments negatius per algunes extensions de l'electromagnetisme que inclouen els monopols magnètics.

Quick facts: Classificació...
Fotó magnètic
Classificaciópartícula hipotètica
Close

Oops something went wrong: