cover image

Funcionalisme (sociologia)

From Wikipedia, the free encyclopedia

El funcionalisme és un corrent teòric en les ciències socials on la seva perspectiva d'anàlisi de la societat és la societat com a sistema de subsistemes.[1] Va sorgir a Anglaterra a la dècada de 1930 i està especialment amb la sociologia i l'antropologia social. Aquesta perspectiva teòrica concep la societat com un sistema compost de parts amb funcions determinades; considera la societat com un sistema que va cap a l'equilibri, on els individus són organismes que neixen asocials i són preparats durant la seva vida per viure en societat de forma harmònica.  Té un enfocament empirista que preconitza els avantatges del treball de camp. Fins al segle xix, la majoria de les labors es realitzaven en un gabinet. El funcionalisme va obrir el camí de l'antropologia científica, desenvolupant-se després amb gran èxit als Estats Units.