cover image

Geodiversitat

From Wikipedia, the free encyclopedia

La geodiversitat és el conjunt de la varietat o diversitat geològica d'una regió o territori,[1] tenint en compte elements com estructures sedimentàries o tectòniques, materials, com roques, fòssils o sòls, i incloent-hi els trets geomorfològics del relleu i els recursos naturals energètics i hídrics. La seva magnitud depèn de la freqüència i distribució d'aquests elements i del registre de la història geològica regional.[2][3]

Lake_Pedder_%26_Environs_-_18.jpg
Llac Pedder, al sud-oest de Tasmània, abans de la inundació com a part d'un desenvolupament hidroelèctric. Submergir aquesta zona, amb el seu conjunt de relleus característics i el seu patrimoni geològic, amb 15 m d'aigua va ser un dels nombrosos detonants de la filosofia de geoconservació

La geodiversitat d'una zona és el reflex de la seva història geològica, el resultat de milions d'anys de processos i esdeveniments geològics, tals com la sedimentació, deformació tectònica, plutonisme, metamorfisme, vulcanisme, transgressions i regressions marines, diagènesi, erosió, etc., que queden registrats físicament a les roques.[3] Pot ser quantificada, ja que està formada per elements geològics, que es mostren en afloraments o formes del relleu amb límits finits, mesurables, permetent estimar la seva freqüència, distribució i fer comparacions entre diferents regions.[2][4] No es distribueix ni s'estudia arreu del planeta de manera homogènia; la identificació de punts crítics de geodiversitat pot ser indicativa no sols de la seva distribució, sinó també d'iniciatives de geoconservació; en aquest sentit, val la pena destacar que la biodiversitat d'un ecosistema es deu, en part, a la geologia subjacent.[5]