cover image

En física de partícules, i segons la cromodinàmica quàntica, s'anomena gluó al bosó de gauge mitjancer de la interacció forta. Aquesta interacció actua entre partícules amb càrrega de color, com són els quarks i els mateixos gluons. Això significa que els gluons poden interaccionar entre ells i per tant participen també en les interaccions fortes. Aquest és un fet característic que no es dona en la interacció dèbil o electromagnètica i que dificulta el seu tractament matemàtic. Malgrat això, aquesta característica ens porta a efectes nous molt interessants, com el confinament de color i la llibertat asimptòtica.

Quick facts: Classificació, Composició, Estadística, Grup,...
Gluó
En els diagrames de Feynman, els gluons emesos són representats com a espirals. Aquest diagram representa l'anihilació d'un electró i un positró.
Classificacióbosó gauge, partícula sense massa, bosó, Partícula mediadora i partícula elemental
ComposicióPartícula elemental
EstadísticaBosònica
GrupBosó de Gauge
InteraccionsForta
Símbolg
Antipartículagluó
TeoritzacióMurray Gell-Mann (1962)[1]
Descobertae+e → Y(9.46) → 3g: 1978 al DORIS (DESY)[2]

i

e+e → qqg: 1979 at PETRA (DESY) by TASSO, MARK-J, JADE[3]
Tipus8
Massa0 MeV/c2 (Valor teòric)[4]
< 0,0002 eV/c2 (Límit experimental)[5]
Desintegració encap valor
Càrrega elèctrica0 e[4]
Càrrega de coloroctet (8 tipus linealment independents)
Espín1
Paritat−1
SupercompanyaGluí
Número de partícula de Monte Carlo21
Close

Oops something went wrong: