En física de partícules, els hiperons són barions, com els protons i neutrons, però molt més pesants. Els hiperons són hadrons formats per tres quarks, sent aquests també del tipus estrany (s), encant (c) i bellesa (b), a diferència dels protons i neutrons, compostos només per quarks amunt u i avall d, molt més lleugers. Els hiperons són altament inestables i es desintegren en fraccions de segon, en barions més estables com el protó i el neutró. La seva descoberta als anys 1960 va donar peu a la definició del nombre quàntic de la hipercàrrega.

Quick facts: Classificació...
Hiperó
Classificacióbarió
Close

Un sistema lligat d'hiperons i nucleons (protons i neutrons) forma un hipernucli;[1] els temps de vida mitjans són similars als dels hiperons (de l'ordre de 10-10s).

Oops something went wrong: