La histologia (compost de les paraules gregues: ἱστός "teixit", i -λογία -logia) és l'estudi de l'anatomia microscòpica de les cèl·lules i dels teixits de plantes i animals. Es realitza examinant una fina llesca (secció) de teixit sota un microscopi òptic o un microscopi electrònic. La capacitat de visualitzar o identificar de manera diferencial les estructures microscòpiques sovint es potencia utilitzant tincions histològiques. La histologia és una eina essencial de la biologia i la medicina. Parteix de la base que les cèl·lules tendeixen a agrupar-se per formar aquests teixits.

Un espècimen histològic tenyit, col·locat entre un portaobjectes i un cobreobjectes.

Oops something went wrong: