Integral de Böhmer

From Wikipedia, the free encyclopedia

En matemàtiques, una integral de Böhmer (1939) és una integral introduïda per Böhmer (1939) generalitzant les integrals de Fresnel.

N'hi ha dues versions: [1][2]

La generalitzada del cosinus:

La generalitzada del sinus:

En conseqüència, la integral habitual de Fresnel s'expressa mitjançant les integrals de Böhmer de la següent manera:

També, mitjançant la integral generalitzada de Fresnel es poden expressar el sinus de la integral i el cosinus de la integral: