Legislació

From Wikipedia, the free encyclopedia

La legislació és el conjunt de lleis que regulen un aspecte de la vida d'una comunitat.[1] La llei és una norma jurídica de caràcter general i obligatori.[2]

En relació a la distribució de les competències, es parla de legislació bàsica, marc o de principis (en el cas espanyol es troba la llei marc o de bases[3]) i la legislació complementària o de desenvolupament.[4] La legislació bàsica és l'ordenament legislatiu que tinga relació a l'interés general sobre una matèria[5] mentre que la legislació de desenvolupament sol ser definida com aquella que legisla a l'espai normatiu deixat pel legislador estatal.[6]

Oops something went wrong: