Leptoquark

From Wikipedia, the free encyclopedia

En física de partícules, els leptoquarks (LQ̞s) són partícules hipotètiques que porten informació entre els quarks i leptons d'una mateixa generació. Com a combinació de dos fermions (un quark i un leptó) formen bosons que stn riplets de color portadors de nombre leptònic i bariònic,.sLa seva existència és predita per diverses extensions teòriques del Model Estàndard (SM), com technicolor, teories de gran unificació basades en el model de Pati–Salam, o en altres grups com SU(5) o E6. Els seus nombres quàntics, com l'espín (poden ser bosons vectorials d'espín 1, o escalars, d'espin 0), càrrega elèctrica (fraccional), i isospin feble, varien entre teories.

Quick facts: Classificació...
Leptoquark
Classificaciópartícula hipotètica i bosó
Close

Els leptoquarks tindrien unes masses molt elevades i només podrien ser creats a altes energies, desintegrant-se ràpidament en altres partícules del SM. Una tercera generació de leptoquarks, per exemple, pot decaure en un quark fons i un leptó tau. Alguns càlculs teòrics proposen que els leptoquarks són exemples de preons,[1] o que poden explicar l'existència de tres generacions de matèria amb el mateix nombre de quarks i leptons, així com altres semblances entre els sectors de quarks i leptons. Hi hauria tres classes de leptoquarks formats a partir dels leptons i quarks de cada generació, tot formant una nova forma de matèria que, a altes energies, unifica els dos tipus de fermions.


El març de 2021, hi va haver alguns informes que insinuaven la possible existència de leptoquarks com una diferència inesperada en la forma en què els quarks bellesa decauen per crear electrons o muons. La mesura es va fer amb una significació estadística de 3.1σ, que està molt per sota del nivell de 5σ que normalment es considera un descobriment.[2]