cover image

Llei de Coulomb

From Wikipedia, the free encyclopedia

La Llei de Coulomb és la llei fonamental de l'electroestàtica, va ser formulada per Charles-Augustin de Coulomb (1736 - 1806) a partir de les mesures que va fer el 1785 amb una balança de torsió de la força d'atracció i repulsió entre càrregues elèctriques.

La llei estableix que dues càrregues elèctriques puntuals i estacionàries s'atreuen o es repel·leixen segons sigui el seu signe, positiu o negatiu, les càrregues de signe oposat s'atreuen mentre que les d'igual signe es repel·leixen. La força d'atracció o de repulsió entre les càrregues ressegueix la direcció de la recta que uneix les càrregues i és directament proporcional a la magnitud de les càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa.[1][2]