Llicenciatura

grau de l'educació superior / From Wikipedia, the free encyclopedia

Una llicenciatura és un grau de l'educació superior, que correspon a diferents nivells segons el país. Una persona amb aquest grau s'anomena llicenciat.

Sistema educatiu espanyol
Règim general
Educació infantil
 • P3
 • P4
 • P5
Educació primària
 • 1r curs
 • 2n curs
 • 3r curs
 • 4t curs
 • 5è curs
 • 6è curs
Educació secundària
 • 1r curs
 • 2n curs
 • 3r curs
 • 4t curs
Batxillerat
 • 1r curs
 • 2n curs

Formació Professional (grau mitjà)

Educació terciària
Educació terciària (Bolonya)
Règim especial
Ensenyaments d'esports
Ensenyaments d'idiomes
Ensenyaments artístics

A Espanya, abans de la reforma de l'educació superior coneguda com a procés de Bolonya, la llicenciatura durava entre quatre i sis anys, segons els estudis; per tant era un grau superior a la diplomatura, i requisit previ per a cursar el doctorat. Els estudis tècnics equivalents a la llicenciatura no rebien aquest nom, sinó que s'anomenaven enginyeria (de l'especialitat que fos) o arquitectura. Posseir una llicenciatura permetia exercir professions com la medicina, l'advocacia, ser professor d'educació secundària, etc. Després del procés de Bolonya a Espanya els estudis de quatre anys van passar a anomenar-se graus.

El terme llicenciatura té significants diferents segons els països. Per exemple, a Portugal rebien aquest nom (licenciatura) els estudis de 4-6 anys abans del procés de Bolonya, i també els estudis reformats de 3-4 anys. En canvi a França la licence, tant abans com després de Bolonya, s'assoleix amb estudis de 3 anys.