Logotip

marca gràfica, emblema o símbol utilitzat per promoure la identificació pública / From Wikipedia, the free encyclopedia

El logotip o logotipus (del grec λόγος, paraula, i τύπος, tipus), també conegut com a logo, és un signe gràfic, distintiu o emblema utilitzat per entitats comercials, organitzacions o individus amb l'objectiu de facilitar o promoure el reconeixement públic instantani d'un producte, servei o empresa.

Logotip de la Viquipèdia

Els logotips poden ser figuratius, abstractes, tipogràfics o una combinació d'aquests a través d'una composició d'imatges. (símbols o icones) i / o text que inclogui el nom de l'organització.[1] Quan un logotip només disposa de tipografia rep el nom de monograma.

El logotip és un dels elements que constitueixen la identitat gràfica d'una marca corporativa.

La imatge de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja pot ser interpretat com a logotips o com a emblema. Els que alguns interpretaven com una inversió de la bandera Suïssa, uns altres ho van interpretar com a símbol del cristianisme.

El logotip s'utilitza per denotar la propietat privada d'un objecte. En alguns casos, comporta una declaració d'autoria o certificació de qualitat. Però l'ús més generalitzat el fan les cases comercials, indicant que aquell producte és d'una companyia. Amb aquest ús la companyia emet un missatge al consumidor d'algunes característiques del producte com la qualitat i el cost.

En un logotip es diferencien dues entitats:

  • La imatge: Signe visual gràfic. Aquest signe pot tenir comportaments diferenciats
  • La tipografia: El logotip com a part de la identitat visual d'una empresa o institució, és la representació tipogràfica del nom de la marca (exemple: IBM).

La funcionalitat d'un logotip radica en la seva capacitat per a comunicar un missatge, com per exemple "som una empresa responsable" o "aquest producte és d'alta qualitat". Per aconseguir-ho, es requereix l'ús de colors i formes que contribueixin al fet que el públic interpreti el missatge de la forma desitjada.

Un logotip, en termes generals, requereix l'apropiat ús de la semiòtica com a eina per a assolir l'adequada comunicació i interpretació del missatge. Així, per exemple, un cercle groc pot interpretar-se com a "sol", "moneda", "ou", "formatge" o altres, mentre que si es troba al costat de la paraula "banc", ambdós elements, el cercle groc i la paraula “banc”, prenen un sol significat: "Institució Bancària". És a dir, el logotip, per representar una entitat o grup de persones, cal que mantingui una congruència semiòtica entre el que s'entén i el que realment busca representar.

Alguns elements que poden fer un logotip eficaç.

  • Originalitat: Ha de ser únic i no estar subjecte a confusió amb altres logotips.
  • Funcionalitat: Pot ser utilitzat en diferents contextos i suports mantenint la seva integritat.
  • Escalabilitat: Pot mantenir la seva eficàcia en formats petits i grans, sense que el seu text perdi llegibilitat.
  • Variabilitat: Pot tenir versions en diferents modes de color: monocrom, duotono o colors especials.
  • Transversalitat: Utilitza els principis bàsics de disseny (espai, color, forma, textura i claredat).
  • Representativitat: Representa de forma adequada la marca, el producte, l'empresa o l'organització.