Model de quarks

From Wikipedia, the free encyclopedia

En física, el model de quarks és un sistema de classificació dels hadrons en termes del seu quark de valència -els quarks i els antiquarks que donen lloc als nombres quàntics dels hadrons-.

El model dels quarks va ser originalment només un esquema de classificació molt bo per organitzar el nombre elevat d'hadrons que s'estaven descobrint a partir de la dècada de 1950 i durant la dècada de 1960 però va rebre la verificació experimental a finals de 1960 i continua desenvolupant-se amb noves teories i descobriments fins al present.

Aquests nombres quàntics són les etiquetes d'identificació dels hadrons, i són de dos tipus. Una configuració ve determinada per la simetria de Poincaré - JPC, on J, P i C representen: J el moment angular total, P la paritat intrínseca i la C la conjugació de càrrega. La resta són nombres quàntics de sabor com l'isoespín, estranyesa, encant, etc. El model dels quarks és el seguiment de l'esquema de classificació del camí óctuple.

Tots els quarks se'ls assigna un nombre bariònic de 12. Els quarks amunt, encantat i cim tenen una càrrega elèctrica de +23, mentre que els quarks avall, estrany, i fons tenen una càrrega elèctrica de -13. Antiquarks tenen els nombres quàntics oposats. Els quarks tenen spin -12, el que significa que són fermions.

Els mesons presenten una valència aparellada quark-antiquark (per tant té un nombre bariònic de 0), mentre que els barions estan compostos de tres quarks (per tant té un nombre bariònic d'1). Aquest article aborda el model dels sabors amunt, avall, i estrany (que formen un model aproximat simètric de ).