La novel·la o romanç és un gènere literari narratiu, generalment en prosa i d'una extensió que pot ser considerable on s'expliquen fets de ficció a partir d'uns personatges, una ambientació, un narrador i un punt de vista. Poden aparèixer descripcions i diàlegs per a embellir, aclarir o fer més amena l'acció. El gènere en si sorgeix a l'edat moderna.

El mot novel·la és un manlleu de l'italià novella (nova, novella). Tanmateix, l'italià novella designa una narració curta, una mica més llarga o complexa que un conte o relat, el que se sol anomenar en català novel·la curta o novel·leta. En italià, com en altres llengües, es destria novella de romanzo (la novel·la catalana), diferència paral·lela a la del francès nouvelle/roman. Alguns proposen de reintroduir el terme romanç que té equivalència en les altres llengües romàniques.

Les temptatives per a delimitar els dos gèneres no han estat reeixides a causa de la varietat d'opinions dels crítics: la majoria coincideixen que l'extensió mínima d'una novel·la contemporània ha de ser d'unes 50000 paraules.

Oops something went wrong: