cover image

Dins la física de propagació d'ones (especialment ones electromagnètiques), una ona plana o també anomenada ona monodimensional, és una ona de freqüència constant els fronts d'ona (superfícies amb fase constant) de la qual són plans paral·lels infinits. És a dir, són aquelles ones que es propaguen en una sola direcció al llarg de l'espai, com ara les ones en les molles o en les cordes. Si l'ona es propaga en una direcció única, els seus fronts d'ones són plans i paral·lels.[1]

El front d'ona d'una ona plana que viatja en l'espai.
La part real d'una ona plana viatjant direcció vertical.

Per extensió, el terme és també utilitzat per descriure ones que són aproximadament planes en una regió localitzada de l'espai. Per exemple, una antena produeix un camp que és aproximadament pla en una regió de camp llunyà. És a dir que, a una distància molt allunyada de la font, les ones emeses són aproximadament planes i es poden considerar com a tal.[2]

Oops something went wrong: