Operand

argument d'una operació matemàtica / From Wikipedia, the free encyclopedia

En matemàtiques, un operand és una de les entrades (arguments) d'un operador. Per exemple, en

"" és l'operador, "" i ""són els operands.

La quantitat d'operands d'un operador és anomenada aritat. Basant-se en l'aritat, els operadors són classificats com unaris, binaris, ternaris, etc.

Oops something went wrong: