La paraula patologia procedeix del grec antic, estudi (λογός) del patiment o dany (παθός).

La patologia és la part de la medicina encarregada de l'estudi de les malalties en el seu més ampli sentit, és a dir, com a processos o estats anormals de causes conegudes o desconegudes. És una ciència que consisteix en l'examen físic i de les proves complementàries, per a diagnosticar una malaltia. La prova que més demostra l'existència d'una malaltia és l'examen d'una lesió en tots els seus nivells estructurals.

La patologia no ha de confondre's amb la nosologia, que és la descripció i sistematització de les malalties.